Outdoor Education
Po Polsku

Misją Fundacji Finnway Polska jest wprowadzanie Outdoor Education do programu nauczania przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce.
Outdoor Education Po Polsku

Połącz wiedzę z przygodą dzięki Outdoor Education

Przyroda jako przestrzeń do nauki
Nauka na świeżym powietrzu, wykorzystywana na wiele sposobów, wzbogaci program nauczania i sprawi, że nauka będzie przyjemna, znacząca i odpowiednia dla dzieci i młodzieży.
Aktywność fizyczna
Zajęcia takie jak spacery, wyjazdy i lekcje na dworze są idealnym sposobem na dobre samopoczucie fizyczne oraz emocjonalne uczniów, a to przyczyniają się do zdrowszej polskiej szkoły.
Nawiązanie do podstawy programowej
W Outdoor Education uczniowie poznają wzajemne zależności i relacje między obszarami programowymi. Ta świadomość sprzyja uczeniu się przez całe życie i rozwija umiejętności krytycznego myślenia.
Korelacje przedmiotowe
Poprzez odpowiednio przygotowane scenariusze lekcji outdoorowych łączonych jest ze sobą wiele przedmiotów jak na przykład przyroda/biologia, chemia, geografia czy wychowanie fizyczne.
Praca w grupach
Zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu skutecznie niwelują podziały społeczne i mogą pomóc w budowaniu silniejszych realacji pomiędzy uczestnikami zajęć outdoorowych oraz całymi społecznościami.

Kompleksowe planowanie zajęć outdoorowych

Outdoor Education powinno planować się na wszystkich poziomach edukacji szkolnej i przedszkolnej, w różnych kontekstach plenerowych. Edukacja outdoorowa wymaga starannego i kompleksowego planowania oraz znajomości terenu.

Kompleksowe planowanie Outdoor Education jest niezbędne, aby wszyscy partnerzy podzielali wizję podróży edukacyjnej dzieci w wieku od 3 do 18 lat i dalej. Potrzebne jest przedstawienie celu edukacji w terenie oraz zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. Bardzo ważna jest komunikacja z dziećmi, ich rodzicami, z dyrekcją i innymi pracownikami których może dotyczyć lekcja w plenerze.

Planowanie zajęć outdoorowych
Scanariusze Outdoor Education

Gotowe scenariusze i
cechy outdoor education

Często outdoor education kojarzone jest z edukacją przygodową, pedagogiką przygody. Warto więc zaznaczyć, że niektóre programy edukacji outdoorowej zawierają elementy edukacji przygodowej, podczas której uczestnicy angażują się w wymagające i pełne przygód zajęcia, które wymagają zarządzania ryzykiem, podejmowania decyzji i rozwoju osobistej pewności siebie.

Charakterystyczne dla procesu jest to, że nauczyciel występuje zazwyczaj w roli towarzysza, mentora, facylitatora wspierającego uczniów. Jego obecność podnosi wydajność uczniów, a w momencie pojawienia się konfliktu jego zadaniem jest interwencja i łagodzenie atmosfery.

Outdoor education w programie nauczania

Dzieci i młodzież mają prawo do takiego programu nauczania, który obejmuje edukację na świeżym powietrzu, a obowiązkiem szkół, przedszkoli i ich partnerów jest dostarczanie możliwości doświadczania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Baza wiedzy Outdoor Education
Baza wiedzy
W naszej bazie wiedzy znaleźć można odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytanie na temat edukacji outdoorowej, zapoznać się z ideą i misją oraz poznać sposoby na wdrożenie całości w program nauczania.
Zobacz więcej
Baza placowek Outdoor Education
Baza edukacji
W miarę szerzenia wiedzy o Outdoor Education w Polsce powstaje coraz więcej punktów, które umożliwiają przeprowadzenie gotowych scenariuszy nauczania, jak i inspirują do tworzenia własnych scenariuszy.
Zobacz mape
Masz pytania na temat Outdoor Education lub chcesz dołaczyć do programu?
Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania odnoścnie Outdoor Education oraz pokierują w procesie wdrażania.
Skontaktuj się